АкцентиLBBУчене в затворитеДокументиКонтакти
Проектът се финансира със съдействието на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора си. Комисията не носи отговорност за каквато и да било възможна употреба на съдържащата се тук информация.

Цели

Проектът има за цел да:                                       

  • Насърчи комуникацията на общ език в затворна среда
  • Насърчи по-ефективни взаимоотношения между чуждестранните затворници и служителите на затвора
  • Спомогне за намаляване на ненужно напрежение и емоционален стрес за персонала и лишените от свобода
  • Улесни по-ефективното възстановяване на чуждестранните затворници
  • Осигури умения за по-добра интеграция в обществото и в работната среда след освобождаването на лишените от свобода
  • Предложи сертифициране на служителите на затвора
  • Повиши съзнаването на значимостта на комуникационните потребности сред служителите на затвора
  • Ангажира служителите на затвора в обучителни програми за лишените от свобода

Общата цел на проекта е да развие една многоезична и междукултурна обучителна програма, която обхваща едновременно обучението на лишените от свобода в комуникативни и интеркултурни познания и умения в пенитенциарна среда, както и обучение и сертифициране на служителите на затвора.  Проектът ще разработи методологии за насърчаване на междукултурния обмен между лишените от свобода  в затвора, като същевременно ще стимулира и оценява  комуникационните умения сред служителите на затвора.