HighlightsLBBLeren in GevangenissenDownloadsContact
Dit project is gefinancierd met de steun van de Europese commissie. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de weergegeven informatie.

Activiteiten

De belangrijkste activiteiten van het LBB-project tussen oktober 2012 en september 2014 omvatten:

  • Uitgebreide deskresearch, waarin de huidige stand van het gevangenisonderwijs en de opleiding van het gevangenispersoneel, Europees en nationaal beleid en de resultaten van eerdere gevangenisonderwijs projecten zullen worden onderzocht.
  • Een grondige focusgroepstudie om de huidige behoeften en perspectieven op communicatieproblemen in de gevangenis te meten
  • Het ontwikkelen, beproeven en evalueren van een cross-culturele communicatieprogramma voor gevangenispersoneel en buitenlandse gevangenen door middel van een mix van klassikale instructie, ICT en op een werkboek gebaseerde werkvormen.
  • Vaststellen van de beoordelings- en accreditatie-methoden voor de certificering van competenties wat betreft vreemde talen en interculturele competenties van gevangenispersoneel dat werkt met buitenlandse gevangenen, om nieuwe Europese benchmark-normen op te zetten.
  • Een in gevangenissen gebruikelijk taal en culturele schriftelijke uitwisseling die gevangenen ondersteunt in het uitoefenen van de taalvaardigheden en te reflecteren op hun eigen cultuur, waarin gevangenispersoneel een actieve en stimulerende rol heeft.
  • De resultaten van de evaluatie en feedback van de besturing zullen bijdragen aan het definitieve ontwerp en de publicatie van een ‘Good Practice Guide’  voor het verbeteren van de communicatie tussen gevangenispersoneel en buitenlandse gevangenen.
  • Het project zal worden gepresenteerd op Europese evenementen en conferenties´.