HighlightsLBBLeren in GevangenissenDownloadsContact
Dit project is gefinancierd met de steun van de Europese commissie. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de weergegeven informatie.

Manieren van inclusie

‘Pathways to Inclusion - Versterking Europese samenwerking van Gevangenisonderwijs en opleiding.’

De conferentie ‘Pathways to Inclusion’ werd georganiseerd door de Europese Commissie in Boedapest in 2010 in samenwerking met het Hongaarse Gevangeniswezen. De conferentie wordt gezien als één van de belangrijkste initiatieven van de Europese Commissie wat betreft de bevordering van de ‘best practise’ (in de praktijk meest efficiënte werkwijze) binnen het gevangenisonderwijs.

Kernboodschappen van de conferentie waren:

1) De gevangenispopulatie groeit, met daarbij een grotere diversiteit aan cultuur en taal, wat leidt tot uitdagingen –zowel als kansen – voor opleiding en onderwijs binnen de gevangenis.

2) Gevangenen hebben hetzelfde recht op onderwijs als andere burgers. Onderwijs speelt een cruciale rol in de rehabilitatie en moet holistisch worden geleverd met een focus op samenwerking tussen verschillende leefgebieden.

3) Onderwijs in de gevangenis moet gelijke tred houden met de ontwikkelingen van leren met behulp van ICT.

4) Onderwijs omvat niet alleen het formele onderwijs, maar ook niet-formeel en informeel leren. Bekrachtiging van niet-formeel en informeel leren zou prioriteit moeten krijgen.

5) Er moet een grotere nadruk worden gelegd op de opleiding van gevangenispersoneel dat betrokken is bij het geven van onderwijs in gevangenissen. Goed opgeleid gevangenispersoneel is nodig bij het creëren -en bevorderen- van een positieve leeromgeving voor gevangenen.

6) Gevangenispersoneel, alsook het grote publiek, moeten meer bewust worden gemaakt van de baten van gevangenisonderwijs en diens bijdrage aan een veiligere, meer inclusieve samenleving.

De activiteiten van het project LBB passen helemaal binnen het kader van deze aanbevelingen, en we zijn ervan overtuigd dat het project LBB bijdraagt aan de realisatie van deze principes op Europees niveau.

Het volledige rapport (in het Engels) is hier te downloaden: http://ec.europa.eu/education/grundtvig/doc/conf11/report_en.pdf