HighlightsLBBLeren in GevangenissenDownloadsContact
Dit project is gefinancierd met de steun van de Europese commissie. Deze publicatie geeft de mening van de auteur weer en de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de weergegeven informatie.

Overzicht

Het groeiend aantal vreemdelingen in Europese gevangenissen kan leiden tot culturele spanningen en een onvermogen om te communiceren over basisbehoeften, rechten en plichten binnen de context van de gevangenis.

Dit kan een negatief effect hebben op de kennis van de gevangenen wat betreft hun juridische rechten, rechtszaken, toegang tot medische en psychiatrische zorg, arbeidsparticipatie, onderwijs en training, contacten met familie en de buitenwereld en re-integratiekansen. Bovendien blijkt uit onderzoek dat gevangenisautoriteiten vaak geen rekening houden met de specifieke communicatiebehoeften van buitenlandse gedetineerden (Femke Hofstee-van der Meulen, 2008).

Een meertalig, intercultureel studieprogramma dat zowel buitenlandse gevangenen als gevangenispersoneel erbij betrekt, zal zorgen voor betere communicatie en cultureel begrip, het helpt onnodige extra psychologische en emotionele stress te voorkomen en het bevordert een meer doeltreffende rehabilitatie.

Op lange termijn zorgt dit ook voor nieuwe referentiekaders in de beroepsopleiding voor gevangenispersoneel, terwijl het gevangenen uitrust met de talenkennis, culturele empathie en zelfreflectie die bijdragen aan een betere integratie in de maatschappij en de beroepsbevolking.