АкцентиLBBУчене в затворитеДокументиКонтакти
Проектът се финансира със съдействието на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора си. Комисията не носи отговорност за каквато и да било възможна употреба на съдържащата се тук информация.

Дейности

Основните дейности на проекта между октомври 2012 и септември 2014 включват следното:

  • Всеобхватно проучване, с което ще бъде изследвано текущото състояние на обучението в затвора и обучението на служителите на затвора, европейската и национална политика, както и резултати от предишни образователни проекти.
  • Задълбочено изследване на фокус група за измерване на текущите потребности и перспективи на комуникационните затруднения в затвора.
  • Разработване, управление и оценяване на междукултурна програма за комуникация в затвора, за служители на затвора и чуждестранни затворници, използвайки съчетанието от класическия метод на обучение тип „класна стая“,  информационни и комуникационни технологии и базирани на тематични учебни материали дейности.
  • Установяване на методи за оценка и акредитация за сертифицирането на чуждоезикови и междукултурни умения на служителите на затвора, работещи с чуждестранни затворници, задавайки по този начин нови европейски критерии.
  • Писмен езиков и културен обмен между затворите ще помогне на затворниците да практикуват езиковите си умения и да разговарят за собствените си култури, като служителите на затвора ще имат активна роля този в този процес
  • Резултатите от оценката и обратната връзка от пилотирането ще помогнат за финалното оформление и публикуване на Ръководство на добрите практики за стимулиране на комуникацията между служителите на затвора и чуждестранните затворници.
  • Проектът ще бъде представен на европейски събития и конференции.