АкцентиLBBУчене в затворитеДокументиКонтакти
Проектът се финансира със съдействието на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено възгледите на автора си. Комисията не носи отговорност за каквато и да било възможна употреба на съдържащата се тук информация.

преглед

Увеличаващият се брой чуждестранни граждани в европейските затвори може да доведе до културно напрежение и неспособност за комуникиране на основни потребности, права и задължения в затвора.

Това може да повлияе негативно върху информираността на лишените от свобода относно юридическите им права или съдебните дела, достъп до медицинска или физическа грижа, участие в работа, образование и обучение, контакт със семейството и външния свят и възможности за ресоциализация. Още повече, някои изследвания сочат, че управата на затвора често не взима под внимание специфичните комуникационни нужди на чуждестранните  затворници. (Femke Hofstee-van der Meulen, 2008).

Една такава многоезична и междукултурна обучителна програма, обхващаща както чуждестранни затворници, така и служителите на затвора, ще допринесе за по-добрата комуникация и разбиране на културата, ще помогне за избягването на ненужен допълнителен психологически и емоционален стрес, както и ще улесни по-ефективната рехабилитация на лишените от свобода.

 В дългосрочен план се откриват нови възможности за обучение на служителите в затворите, а едновременно с това и обучение  на лишените от свобода в езикови умения, културна съпричастност и саморефлексия, които допринасят за по-добрата им интеграция в обществото и в работна среда.